v University of Sussex - 14/03/2018v UW Dragons - 07/02/2018v West London - 24/01/183/12/2017 @ Brunel22/5/2017 @ Lea Valley Hockey Centrev UW Dragons - 29/11/2017v London School of Economics - 15/11/2017v St Marys 2s - 01/11/2017CRISIS - Guildford  Suburbs- 13/10/2017v West London University - 18/10/17